• Lidmaatschap

  Aanmelden
  Nieuwe leden mogen, zonder verplichting tot betaling van contributie, gedurende vier opeenvolgende weken mee trainen in zijn of haar leeftijdsgroep/niveau. Daarna geeft hij/zij zich op als lid bij de train(st)er en bij de ledenadministatie (Jeannette van de Wetering, mailadres: wedstrijdsecretaris.dvc@gmail.com). 
  De deelname aan het volleybal is geheel voor eigen risico.

  Afmelden
  Afmelden als lid vindt plaats bij de trainer en bij de penningmeester en dient voor 31 juli te gebeuren. Indien men zich later afmeld dan berekent de penningmeester de nog te betalen contributie tot het einde van het lopende half jaar door aan het vertrekkend lid.

 • Categorie leden


  Senioren dames 1 geboren voor 1 oktober 2001
  Overige senioren  geboren voor 1 oktober 2001
  Recreanten    
  Jeugd A  geboren op of na 1 oktober 2001
  Jeugd B  geboren op of na 1 oktober 2003
  Jeugd C  geboren op of na 1 oktober 2005
  Mini D  geboren op of na 1 oktober 2007
  Mini E  geboren op of na 1 oktober 2009

 • Nevobokosten


  € 70,00
  € 70.00
  € 22,50
  € 51,00
  € 51,00
  € 51,00
  € 37,50
  € 37,50

 • Contributie


  €145,00
  €130,00
  €115,00       
  €82,00
  €70,00
  €70,00
  €58,00
  €58,00

 • Betaling

  De betaling van de contributie vindt in twee termijnen plaats.  Bij de eerste termijn worden ook de Nevobo kosten in rekening gebracht. Betaling geschiedt door middel van automatische incasso. Mocht u geen gebruik maken van automatische incasso, zal er € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht worden. U ontvangt van de penningmeester een mail wanneer de contributie geïncasseerd wordt / betaald moet worden.