• Lidmaatschap

  Aanmelden
  Nieuwe leden mogen, zonder verplichting tot betaling van contributie, vier keer meetrainen. Wil je komen volleyballen en ben jij 6 t/m 12 jaar? Laat dit dan weten via cmvjeugddvc@gmail.com. Daarna geeft hij/zij zich op als lid bij de train(st)er en bij de ledenadministatie (Jeannette van de Wetering, mailadres: wedstrijdsecretaris.dvc@gmail.com). De deelname aan het volleybal is geheel voor eigen risico.

  Afmelden
  Afmelden als lid vindt plaats bij de trainer en bij de penningmeester en dient voor 31 juli te gebeuren. Indien men zich later afmeld dan berekent de penningmeester de nog te betalen contributie tot het einde van het lopende half jaar door aan het vertrekkend lid.

 • Categorie leden

  Senioren dames 1 geboren voor 1 oktober 2005

  Senioren overig geboren voor 1 oktober 2005

  Recreanten geboren voor 1 oktober 2005

  Jeugd A geboren op of na 1 oktober 2005

  Jeugd B geboren op of na 1 oktober 2007

  Jeugd C geboren op of na 1 oktober 2009

  Mini's geboren op of na 1 oktober 2011

 • Nevobokosten

  € 70,00

  € 70,00

  € 22,50

  € 51,00

  € 51,00

  € 51,00

  € 37,50

 • Contributie

  € 158,20

  € 142,20

  € 123,40

  € 91,30

  € 77,40

  € 77,40

  € 63,80

 • Betaling

  De betaling van de contributie vindt in twee termijnen plaats. Bij het eerste termijn worden ook de Nevobo kosten in rekening gebracht. Betaling geschiedt door middel van automatische incasso. Mocht u geen gebruik maken van automatische incasso, zal er € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht worden. U ontvangt van de penningmeester een mail wanneer de contributie geïncasseerd wordt / betaald moet worden.